Content Middle

Main Content

Ag criost an siol

Words & Music by Séan ó Riada

 

AG CRIOST AN SIOL
AT CRIOST AN FOMHAR
IN-IOTHALAINN DE
GO DTUG-GAR SINN AG CRIOST AN MHUIR
AG CRIOST AND T-IASC
I LIONTAIBH DE GO
GCASTAR SINN O FHAS GO HAOIS
IS O AOIS GO BAS
DO DHA LAIMH A CHRIOST
ANULL THARFAINN O FHAS GO CHRIOC
IS NO CHRIOCH ACH A FHAS
I BPARAS NO nGRA GO RAIBHIMIM